ARTENG yatırımcılar, finans kuruluşları ve satın alıcılar için güneş, rüzgar ve biyokütle projelerinde ölçme ve değerlendirme hizmeti sunar. Işletme fazında bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisinde bulunan elektro-mekanik aksamlarda uzman ekibimiz tarafından güvenilir cihazlarla ilgili ölçümler alınarak müşteriye tesis hakkında en net bilgi sağlanır.

Güneş Projeleri

- I-V (eğrisi) ölçümleri
- Güç-Voltaj (P-V eğrisi) ölçümleri
- PV dizeleri izolasyon testleri
- PV bağlantı fonksiyonel testleri
- Inverter fonksiyon tesleri
- Koruma topraklamasının ölçümü
- PV modül polarite testleri
- PV modüllerin termal kamera ile kontrol edilmesi
- Performans Oranı
- Galvaniz kalınlığı
- Drone ile sahanın görsel kaydı
- DC sistem ve AC sistem görsel kontrol edilmesi
- Inverterlerin termal kamera ile kontrol edilmesi
- DC ve AC toplama panolarının termal kamera ile kontrol edilmesi
- Trafoların termal kamera ile kontrol edilmesi
- PV bağlantı açık devre voltajı
- PV bağlantı kısa devre akımı
- E-L kamera ile modül mikro ve makro çatlakların tesipit edilmesi
- Güvenlik, izleme ve haberleşme sistemleri görsel kontrol edilmesi
- Modül dizilim ve bağlantılarının projeye uygunluğunun kontrol edilmesi
- Modül ve inverter sertifikalarının geçerliliğinin kontrol edilmesi
- Modüller, inverterler, sigortalar ve kabloların etiketlerinin doğrulanması
- Açık uyarı etiketleri, tabelaları varlığı
- Acil durum prosedürlerinin kontrol edilmesi
- Kablo kesitlerinin, bağlantılarının ve korumalarının projeye uygunluğunun kontrol edilmesi
- Topraklama sisteminin projeye uygunluğunun kontrol edilmesi
- Yıldırımdan korunma sistemlerinin projeye uygunluğunun kontrol edilmesi
- Taşıyıcı yapı sisteminin statik projeye uygunluğunun kontrol edilmesi
- Modül ve inverter montajının üreticinin belirttiği montaj klavuzuna uygunluğunun kontrol edilmesi
- O&M sözleşmesinin uygulama teyidi