ARTENG finans kuruluşları ve yatırımcılar için günes, rüzgar ve biyokütle projelerinde bağımsız teknik değerlendirme hizmeti sunar. Böylece proje paydaşları projenin teknik risklerini tanımlayabilir ve değerlendirebilir.


Proje büyüklüğüne bağlı olarak projenin 3 fazında teknik değerlendirme öneriyoruz.

Güneş & Rüzgar & Biyokütle Projelerinde İnşaat Öncesi Faz Teknik Değerlendirme

- Proje sahası yer şekilleri
- Proje sahası jeolojik durum
- İzinler ve onaylar
- İmar planı kontrolü
- Çevresel etki değerlendirmesi kontrolü
- İklimsel veri kontrolü
- Fizibilite çalışması
- Modül teknik değerlendirmesi
- İnverter teknik değerlendirmesi
- Modül – inverter uyumluluğu
- Türbin teknik değerlendirmesi
- Micrositing incelenmesi
- Motor veya türbin teknik değerlendirmesi
- Kaynak değerlendirmesi
- İnşaat, mekanik ve elektriksel tasarımın incelenmesi
- Tedarikçilerin değerlendirilmesi
- Garantilerin incelenmesi
- Enerji üretim analizi
- CAPEX değerlendirmesi
- OPEX değerlendirmesi
- Özsermaye / Kredi değerlendirmesi
- Temel durum nakit akış şeması
- Temel durum çevresel değerler

Rüzgar Projeleri İnşaat Fazı Teknik Değerlendime aşağıdaki faaliyetlerin / teçhizatların kontrol edilmesi ve raporlanmasını kapsar

- Malzemelerin sahaya varışı
- Teknik ilerlemenin takibi
- Planlanan bütçenin kontrolü
- Planlanan zaman çizelgesinin kontrolü
- Herhangi bir gecikme ihtimalinin kontrolü
- Planlanan kapsam temel çizgisinin kontrolü
- Herhangi bir kurulumun sözleşmeye / mevzuata / kılavuza uyularak yapıldığının incelenmesi

Güneş Projeleri İnşaat Fazı Teknik Değerlendirme aşağıdaki faaliyetlerin / teçhizatların kontrol edilmesi ve raporlanmasını kapsar

- Malzemelerin sahaya varışı
- Galvaniz kalınlığı ölçümü
- PV Modül taşıyıcı yapının montajı
- Topraklama ve kablo kanallarının hazırlanması
- PV modüllerin montajı
- AC – DC kablolama sistemi
- Saha toplama panosunun montajı
- Herhangi bir kurulumun sözleşmeye / mevzuata / kılavuza uyularak yapıldığının incelenmesi

Rüzgar ve Güneş Projeleri İşletme Fazı Teknik Değerlendirme aşağıdaki faaliyetlerin / teçhizatların kontrol edilmesi ve raporlanmasını kapsar

- Planlanan bütçe ve gerçekleşen bütçenin karşılaştırılması, farklılık durumunda nedenlerin açıklanması
- Planlanan ve gerçekleşen üretim değerlerinin karşılaştırılması
- Planlanan ve gerçekleşen OPEX’in karşılaştırılması
- Fizibilitedeki varsayımların ve gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması
- Planlanan ve gerçekleşen değerler arasında farklılık olması durumunda nedenlerin açıklanması
- O&M sözleşmesinin uygulama teyidi