ARTENG yatırımcılar, EPC yüklenicileri ve finans kuruluşları için güneş, rüzgar ve biyokütle projelerinde proje yönetim hizmeti sunar. Böylece proje paydaşları proje hedeflerine ulaşabilirler. ARTENG başlangıç, planlama, yürütme, izleme, kontrol ve kapanış süreç gruplarını yönetir.

Güneş & Rüzgar & Biyokütle Projeleri

- Proje planlama
- Proje entegrasyon yönetimi
- Proje baslangıç belgesinin geliştirilmesi
- Proje kapsam yönetimi
- Kilometre taşlarının tanımlanması
- Kapsam temel çizgisinin geliştirilmesi
- Proje zaman yönetimi
- Zaman temel çizgisinin geliştirilmesi
- Proje maliyet yönetimi
- Maliyet temel çizgisinin geliştirilmesi
- Proje insan kaynakları yönetimi
- Proje iletişim yönetimi
- Proje tedarikçi yönetimi
- Proje paydaşlar yönetimi
- Proje kapanışı

Güneş & Rüzgar & Biyokütle Proje Geliştirme

- Saha tanımlama
- Saha değerlendirme
- Saha iklimsel veri değerlendirmesi
- Gerekli belge ve onayları edinilmesi
- Mevzuatsal kısıtlamaların belirlenmesi
- Kısıtlar haritasının geliştirilmesi
- Ölçüm istasyonu tedariği ve kurulumu
- Ölçüm verisi analizi
- RES Micrositing
- Proje başvurusu gerçekleştirilmesi
- Bağlantı görüşünün edinilmesi
- Mühendislik tasarımı
- Çevresel etki değerlendirmesinin edinilmesi
- İmar planının edinilmesi
- Sistem bağlantı anlaşması edinilmesi
- Sistem kullanım anlaşması edinilmesi